Styreprotokoll
Styreprotokollene er en oppsummering av vedtak og saker som styret I Raseklubben for Portugisisk Vannhund arbeider med. Det understrekes at dette ikke er styrereferater, men en protokoll som viser vedtak/saker styret har. Styret kan velge å unndra saker/vedtak fra offentligheten. Årsakene for ikke å ha med alle punktene som i et styrereferat, kan være sensitivt materiale, at saker går igjen i referatene etter som de utvikles eller at det ikke er nødvendig å informere på samme nivå i alle saker. I hovedsak er det vedtak som skal refereres i protokollen. Her kan man også vise om det er uenighet ved vedtak, Styreprotokollen skal oppdateres etter hvert styremøte.
Det eksisterer ingen styreprotokoller før 2015.