VALPEFORMIDLING

Valpene som formidles gjennom våre nettsider er meldt inn av oppdrettere. Sammen med innmeldingen sender de dokumentasjon på tester, og hvordan disse er i henhold til våre Avlsregler.
Her finner du også eventuelle voksne hunder som leter etter et nytt hjem.
Finner du ikke en valp her, kan du ta kontakt med valpeformidler/ raseinformatør, eller direkte kontakt med en oppdretter for å høre om de har planlagte kull.

Valpeformidling i henhold til gjeldende regler i RVPH:

  • alle kull kan formidles gjennom RPVH.
  • alle attester på tester skal sendes uoppfordret.
  • ved kull som ikke tilfredsstiller RPVHs avlsregler vil det bli gjort oppmerksom på dette i formidlingen.


FØR du tar kontakt med en oppdretter/kjøper valp, sjekk ut informasjonen som ligger på
OM RASEN

KJØPE VALP

                     Aktuelle Valpekull