REGLER for Valpeformidling
Regler for valpeformidling gjennom Raseklubben for Portugisisk Vannhund, sist oppdatert på Årsmøte 2016:

Valpeformidling:

 • alle kull kan formidles gjennom RPVH.
 • alle attester på tester skal sendes uoppfordret OG LASTES OPP SAMMEN MED INNMELDING
 • ved kull som ikke tilfredsstiller RPVHs avlsregler vil det bli gjort oppmerksom på dette i formidlingen.

Avlsregler for Raseklubben for Portugisisk Vannhund:

RPVH skiller mellom regler og anbefalinger. Reglene er vedtatt ved årsmøte, og kan kun endres ved vedtak på Årsmøte. Anbefalingene vil variere ettersom hva RPVH ser som fokusområde, og ettsom hva som kan være nyttig å informere om.

Reglene:

 • Begge foreldredyrene skal være ID merket og registrerte i sitt hjemlandslands kennelklubb register.
 • Tispa skal være eldre enn 2 år . Ved unntak skal det foreligge veterinærattest.
 • HD – Begge foreldredyr skal være røntget med resultat A eller B, eller motsvarende utenlandske attester godkjent av Nkk.
 • PRA – Minst en av foreldredyrene skal være testet og fri prcd-PRA med resultatet Normal/Clear (A, A1). Fri gjennom foreldre(free by parents) godkjennes i 2 generasjoner (med virkning fra 01.okt.2016) som Normal/Clear. Generasjonen merkes med ”fri gjennomfforeldre 1-” eller ” 2 generasjon”.
 • Cardio – Minst en av foreldredyrene skal være testet og fri for Cardio (Juvenile Dilated Cardiomyopathy) med resultatet Normal/Clear. Fri gjennom foreldre(free by parents) godkjennes i 1 generasjoner (med virkning fra 01.okt.2016) som Normal/Clear. Generasjonen merkes med ”fri gjennomfforeldre 1-” eller ” 2 generasjon”.
 • Øyenlysning – begge foreldredyr skal øyelyses med en attest ikke elder enn 12 måneder før parring.
 • Innavlsgrad – innavlsgraden skal være mindre enn 6,25%
 • Valpene registreres i Nkk

RPVH anbefaler også:

 • I avlsreglene står det at minimum en av foreldre testes for PRA og Cardio, vi vil likevel anbefale at begge foreldrene er testet.
 • IC ( improper coat) Minimum en av foreldredyrene testes og ikke er bærer av IC.
 • At det ikke brukes en hannhund som overskrider anbefalte grensen for avkom i Norge på % siste 5 år. (pr. 12.03.2016 er det ca 41 valper)
 • Det anbefales at avlshundene har deltatt på utstilling ved minimum to forskjellige utstillinger og for forskjellige dommere. Dette for å sikre at rasetypiske trekk blir fokusert på, og for å få en bedre forståelse for kombinasjonen man ønsker å gjøre.
 • Les gjennom RAS dokumentet og gjør deg kjent med utfordringer og målsetninger.
 • Innmelding valpekull
 • (?)