Vannarbeid i Norge

Vannarbeid i Norge er en ganske ny sport, og for å etablere den har vi hatt mye inspirasjon, støtte og hjelp av portugisiske utøvere og dommere.

Første gangen vi alle ble introdusert for vannarbeid her i Norge (med unntak av de få interesserte som hadde kontakter direkte i Portugal) var gjennom Portisposten i 2009, da Anne Nordheim fikk Rodrigo Pinto til å poste en hilsen. Bildet viste hans hunder hoppende fra en fiskebåt, og vi drømte nok alle om å få se hunder jobbe på den måten.

Rodrigo i Portugal med de to norske hundene Milla og Arti på besøk.

Rodrigo Pinto er en ildsjel fra Lagos som sammen med sin familie, lever og ånder for portugisisk vannhund og vannarbeidet hver dag, året rundt. Og i 2011 fikk han belønning for strevet! Lagos kommune dedikerte en strand kun for trening av portugisiske vannhunder! Denne begivenheten ble også publisert i Portisposten, og vi gledet oss med vannmiljøet i Portugal. For en drøm å ha en helt egen strand kun til trening av portugisisk vannhund!

I Portugal er Vannarbeid en offentlig godkjent sport/prøve, og i 2016 ble prøvene også en del av championat-tittelen for den portugisiske vannhunden.

Også vi i Norge kan takke Rodrigo for å ha smittet oss med gleden over å se portisene våre jobbe i vannet. Og kontakten mellom han og hans venner i Norge har utviklet seg gjennom deling av erfaringer og også hunder.

Etter dette kom interessen mer og mer her hjemme i Norge.
I 2012 ble Rodrigo invitert til Norge av Solveig Haveland Nilsen og Anne Kristi Sommer i regi av raseklubben. Det ble til 2 kurs på Nærsnes, og i 2013: 3 kurs på Nærsnes, 2 i Bergen og 1 i Trondheim med Rodrigo. Med hans smittende humør og engasjement fikk vannarbeide et ansikt utad for oss nordmenn og svensker, og vi gledet oss over hvordan portisene våre så naturlig tok til denne sporten.


Og i 2013 kom Silvino Macau, en kursholder og dommer fra Portugal, sammen med Carla Petalta (vanntrener) og utdannet dommere fra Norge og Sverige.

Vannkomiteen ble opprinnelig opprettet med Erik Giertsen, Hanna Björk og Maria Angelica som entusiaster og pådrivere. Disse tre la ned mye arbeid for å videreutvikle sporten, og året etter var Silvino tilbake igjen for å utdanne en ny gruppe dommere.

Et samarbeid med Sverige har også blitt en viktig del av sportens utvikling. Og Silvino har fått samkjøre utdanningen for både norske og svenske dommere.

Fra premieutdeling på Trollvann i Oslo 2016. Monica, Maria og Roy tilstede og Erik som fotograf.
Rodrigo i Norge, med sin hund Dylan

I 2014 og 2015 hadde vi også en av våre norske dommer (Anne Nordheim) med på flere konkurranser i Portugal, og fikk gå sammen med de portugisiske dommerne der, dømme og lære mer, og ikke minst se hvordan bedømningen går i de andre nivåene, og i en helt annen type sjø enn vi har her hjemme i Norge.

Ekstra gøy var det at 2 norske hunder, Bruno med eier Ylva Christensen og Milla med eier Carine Grønolen, byttet på å vinne alle de 4 konkurransene i nivå en i 2015 i Portugal. Og i 2016 var Bruno tilbake og gjorde rent bord i nivå 1 og rykket opp i nivå 2!

Anne og Silvino i bedømmingen av en italiens hund, nivå 1 Portugal. Det er ikke alltid solen skinner der heller!
Milla med sin flotte vinnerpokal i Portugal
Bruno med sin stolte eier etter seieren i Portugal!

Vannkomiteen i Norge har gjort en kjempeinnsats gjennom å utdanne dommere, trenere og motivere til konkurranser land og strand rundt. Også i samarbeide med den svenske vannkomiteen var Silvino tilbake i 2015 for å gi både norske og svenske dommere litt påfyll ved en samling i Sverige.

Komiteen jobber mot å få de ”Praktiske vannprøver” offentlig godkjent som en sport, og der er de langt på vei.

Vinteren 2017 sendte styret i Raseklubben ut en spørreundersøkelse med generelle spørsmål om portisens hverdag i Norge. Av over 600 besvarelser, ytret nesten 160 at de var interessert i å prøve denne sporten med hunden sin. Det håper vi de får lov til å vise oss fremover!

 

Tusen takk til våre samarbeidspartnere Silvino Macau og Rodrigo Pinto. Og også den svenske raseklubben og deres Vattenkomite for godt samarbeid.

Og aller mest takk til Vannkomiteen, dommere, trenere og klubben som har satset på dette. De to siste årene har vi faktisk hatt steder med vanntrening året rundt; stranda om sommeren og i basseng om vinteren.

Det er fantastisk gøy å oppleve det øyeblikket det går opp for portisen at det å jobbe i vann – ja det er meningen med livet!

Aura bærer inn apporten under en konkurranse på Jeløy, 2016