Styreprotokoll
Styreprotokollene er en oppsummering av vedtak og saker som styret I Raseklubben for Portugisisk Vannhund arbeider med. Det understrekes at dette ikke er styrereferater, men en protokoll som viser vedtak/saker styret har. Styret kan velge å unndra saker/vedtak fra offentligheten. Årsakene for ikke å ha med alle punktene som i et styrereferat, kan være sensitivt materiale, at saker går igjen i referatene etter som de utvikles eller at det ikke er nødvendig å informere på samme nivå i alle saker. I hovedsak er det vedtak som skal refereres i protokollen. Her kan man også vise om det er uenighet ved vedtak, Styreprotokollen skal oppdateres etter hvert styremøte.
Det eksisterer ingen styreprotokoller før 2015.
Styreprotokoll 27.11.17
- Styreprotokoll 14.12.17
- Styreprotokoll 12. - 14.01.18
- Styreprotokoll 30.01.18
- Styreprotokoll 20.03.18
- Styreprotokoll 23.04.18 
- Styreprotokoll 04.06.18

- Styreprotokoll 14.08.18
- Styreprotokoll 13.09.18
- Styreprotokoll 11-13.01.2019

- Styreprotokoll 25.02.2019

Styreprotokoll 29.04.2019

Styreprotokoll 19.11.19
Årsmøtereferater og innkallinger

- Referat årsmøte 2021

- Innkalling 2021

- Referat årsmøte 2020

-Referat årsmøte 2019
-Protokoll årsmøte 03.03.2018
- Innkalling 2018
Ekstraord. års-/valgmøte 17.11.17
- Referat 2017

Innkalling 2017
Referat 2016
Innkalling 2016
Referat 2015
Innkalling 2015
Referat 2014
Innkalling 2014
Referat 2013
Innkalling 2013
Referat 2012
Innkalling 2012
Referat 2011
Innkalling 2011
Referat 2010
Innkalling 2010

Referat 2011
Innkalling 2011
Referat 2009
Innkalling 2009
Referat 2008
Innkalling 2008
Referat 2007
Innkalling 2007
Referat 2006
Innkalling 2006
Referat 2005
Innkalling 2005