Styreprotokoll
Styreprotokollene er en oppsummering av vedtak og saker som styret I Raseklubben for Portugisisk Vannhund arbeider med. Det understrekes at dette ikke er styrereferater, men en protokoll som viser vedtak/saker styret har. Styret kan velge å unndra saker/vedtak fra offentligheten. Årsakene for ikke å ha med alle punktene som i et styrereferat, kan være sensitivt materiale, at saker går igjen i referatene etter som de utvikles eller at det ikke er nødvendig å informere på samme nivå i alle saker. I hovedsak er det vedtak som skal refereres i protokollen. Her kan man også vise om det er uenighet ved vedtak, Styreprotokollen skal oppdateres etter hvert styremøte.
Det eksisterer ingen styreprotokoller før 2015.
Styreprotokoll 27.11.17
- Styreprotokoll 14.12.17
- Styreprotokoll 12. - 14.01.18
- Styreprotokoll 30.01.18
- Styreprotokoll 20.03.18
- Styreprotokoll 23.04.18 
- Styreprotokoll 04.06.18

- Styreprotokoll 14.08.18
- Styreprotokoll 13.09.18
- Styreprotokoll 11-13.01.2019

- Styreprotokoll 25.02.2019

Styreprotokoll 29.04.2019

Styreprotokoll 19.11.19

Referat 2011
Innkalling 2011
Referat 2009
Innkalling 2009
Referat 2008
Innkalling 2008
Referat 2007
Innkalling 2007
Referat 2006
Innkalling 2006
Referat 2005
Innkalling 2005

LINK TIL ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE OG NETTSIDER