Portisposten vil etterhvert også distribueres digitalt.