Årsmøte 2018

Raseklubben for Portugisisk vannhund avholder årsmøte lørdag 3. Mars 2018, kl. 18 i Letohallen.

 

Årsmøtet er tidligere gjort kjent i styrereferat datert 27.11.2017 på websiden til Raseklubben. Vi minner nå om årsmøtet både på websiden og facebook.


Klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år har møterett og stemmerett på årsmøtet. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.


Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato, senest 27. januar 2018.

E-postadressen til valgkomiteen er:
valg@portugisisk-vannhund.no


Forslag eller saker fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato,
senest 27. januar 2018.

Innkallelse vil bli sendt ut før 3 ukers fristen som står i lovverket.

Ber også om at saker som ble fremmet til ekstraordinært årsmøte 2017, fremmes på nytt til det nye styret.

 

Mvh

Styret for Raseklubben for Portugisisk vannhund. 

HER finner du tidligere innkallinger, referater og andre dokumenter.