Portisposten - styret takker redaktøren og for bidrag til bladet

Portisposten - styret takker redaktøren og for bidrag til bladet

Styret takker Ester (red.) og alle innsendere for nok en kjempefin Portispost!!

Styret synes det var utrolig gøy med et blad som var fylt med glede, engasjement og aktivitet. Vi oppfordrer medlemmer til å fortsette og sende inn stoff til Portisposten. Neste nummer må ha stoff senest innen utgangen av oktober.