Vanntreninger og kontakter

VANNTRENING i sjøen, innsjøen eller basseng (vinterstid):


ØSTFOLD

Moss 

Vanntrening i basseng omtrent hver lørdag fra oktober til mai.

Ellers på strendene rundt omkring i Østfold. ”Vannarbeid i Østfold”  

SØRLANDET

Kristiansand

Trening i basseng og i vann. Trener Monica Vehus: ”Vannarbeid Med Portis Sørlandet”

 

VESTLANDET

Bergen

Trener kun i sjøen. Trenere Anne og Stig Nilsen: ”Portugisisk Vannhund Bergen: portistreff og vannarbeide”

OSLO OG OMEGN

Oslo
Trollvann/
Nittedal: basseng.

Trenere Roy Syversen, Erik Giertsen, og Maria Angelica: ”Vannarbeid i Oslo og Omegn”

 

Sandvika
”Bassengtrening Sandvika for medl. i Raseklubben for Portugisisk Vannhund”

VANNKOMITEEN:
Vannkomiteen skal gjennomføre aktiviteter og arrangementer som de mener vil være med på å øke interessen og engasjementet rundt vannarbeid i Norge. 
Medlemmene i Vannkomiteen 2016:
Erik Giertsen
Maria Mellebye
Hanna Björk
Roy Syversen
kontakt: vannarbeid(@)portugisisk-vannhund.no